Wednesday, 28/09/2022 - 04:25|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
 • ĐẶNG THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0945389745
  • Email:
   dthien.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • HUỲNH PHƯƠNG YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0948001120
  • Email:
   hpyen.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • VÕ TÁ HIẾU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0836871639