Wednesday, 28/09/2022 - 03:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
 • NGUYỄN HỮU PHÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán - Tin học
  • Điện thoại:
   0975432915
  • Email:
   nhphuc.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • LƯU THỊ THANH THÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0918617607
  • Email:
   lttthuy.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • MÃ MỸ PHỤNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0835052575
  • Email:
   mmphung.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • HỒNG THANH NGHỊ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0913826119
  • Email:
   htnghi.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • PHẠM VĂN NHẪN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   0916370775
  • Email:
   pvnhan.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • PHẠM NAM HÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tổng hợp
  • Điện thoại:
   0949184435
  • Email:
   pnhung.c3ltr@sobaclieu.edu.vn