Wednesday, 28/09/2022 - 03:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
 • TRẦN THANH SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0976007440
  • Email:
   ttson.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • ĐÀO THỊ DIỄM CHÂU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0839999342
  • Email:
   dtdchau.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • ĐỖ NGỌC TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0369002400
  • Email:
   dntuan.c3ltr@sobaclieu.edu.vn