Wednesday, 28/09/2022 - 04:53|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
 • TRẦN MINH HẬU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0945445556
  • Email:
   tmhau.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • CAO HỮU HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0986313661
  • Email:
   chhanh.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • HUỲNH THANH BÌNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0972636707
  • Email:
   htbinh.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • TRẦN THỊ THÙY TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0945130029
  • Email:
   ttttrang.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • HỒNG THANH NGHỊ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0913826119
  • Email:
   htnghi.c3ltr@sobaclieu.edu.vn