Wednesday, 28/09/2022 - 03:49|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
 • HỒNG THANH NGHỊ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0913826119
  • Email:
   htnghi.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • TẠ QUỐC NAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Điện thoại:
   0859898566
  • Email:
   tqnam.c3ltr@sobaclieu.edu.vn